KẾ TOÁN SÁNG NGUYỄN
CHUYÊN NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN VÀ DẠY THỰC HÀNH KẾ TOÁN ONLINE VÀ OFFLINE

Mr Sáng 0915 415 837

nguyenhsang

Hỗ trợ qua skype

sangnguyencpa@gmail.com

Hỗ Trợ qua email

Hỗ trợ qua facebook

Đề thuế CPA năm 2019

Câu 3 (Đề lẻ)

Công ty TNHH TM và DV Trường Thành, mã số thuế 0304039954 thành lập năm 2008. Công ty nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, trong năm 2017 cỏ tình hình kinh doanh như sau:

Số liệu theo sổ sách kế toán ghi nhận năm 2017:

– Doanh thu bán hàng 200 tỷ đồng.

– Tình hình nhập xuất tồn của hàng A như sau: tồn đầu kỳ 500.000 sản phẩm. Giả nhập kho là 92.000 đồng/sp, nhập trọng thì là 2.000.000 sản phẩm, giá nhập kho là 95.000/sp, Xuất kho bán trong kỳ là 1.400.000 sp (hàng hoá xuất kho theo phương pháp nhập trước xuất trước)

– Chi phí bán hàng: chi phí thuê mặt bằng, chi phí tiếp khách, chiến dịch quảng cáo là 18 tỷ đồng, tiền lương bộ phận bán hàng là 15,2 tỷ đồng

– Chi phí quản lý doanh nghiệp: chi phí văn phòng và tiền lương 9,7 tỷ đồng

– Chi phí khấu hao tài sản cố định phục vụ cho bán hàng là 2,5 tỷ đồng và quản lý doanh nghiệp 4,8 tỷ đồng

– Lãi tiền gửi phát sinh trong năm là 800 triệu đồng

– Chi phí lãi vay phục vụ hoạt động kinh doanh là 750 triệu đồng

– Trong năm sạc xứng khoản thu nhập do thanh lý tài sản cố định là 120 triệu đồng, Chị sĩ thanh lý là 20 triệu đồng

Số liệu được ghi nhận theo thuế năm 2017

– Chi phí tiền lương không hợp lệ 820 triệu đồng vì không thể hiện trong hợp đồng lao động và quy chế tài chính công ty.

– Các khoản đóng góp không đúng theo quy định (kế toán đã đưa vào chi phí quản lý) là 40 triệu đồng.

– Các khoản phạt vi phạm hợp đồng kinh tế (đã tính vào chi phí bán hàng) là 60 triệu đồng

Yêu cầu:

Xác định kết quả hoạt động kinh doanh trên báo cáo tài chính và xác định Thu nhập tính thuế và tiền thuế phải nộp trên báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017. Tính tiền phạt chậm nộp nếu có

Các thông tin liên quan:

  1. Lỗ chưa được chuyển như sau: Năm 2011: 400 triệu, năm 2012: 250 triệu, năm 2013: 130 triệu, năm 2014: 60 triệu
  2. Thuế suất thuế TNDN của doanh nghiệp là 20%. Trong năm, công ty đã tạm nộp thuế tndn là 1,5 tỷ
  3. Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế là 31/3/2018
(Visited 698 times, 1 visits today)
Đăng ký/Đăng nhập

Có tài khoản mới được tải về

Nhận xét bài viết

error: Bài viết bản quyền tại Ketoansangnguyen.com