KẾ TOÁN SÁNG NGUYỄN
CHUYÊN NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN VÀ DẠY THỰC HÀNH KẾ TOÁN ONLINE VÀ OFFLINE

Mr Sáng 0915 415 837

nguyenhsang

Hỗ trợ qua skype

sangnguyencpa@gmail.com

Hỗ Trợ qua email

Hỗ trợ qua facebook

Đào tạo kế toán

Bảo vệ: Mẹo xử lý nhanh báo cáo tài chính

Bảo vệ: Mẹo xử lý nhanh báo cáo tài chính

Bảo vệ: File word thuyết minh BCTC

Bảo vệ: File word thuyết minh BCTC

Đề mẫu đề thi đại lý thuế môn kế toán

Đề mẫu đề thi đại lý thuế môn kế toán

Đề thuế CPA năm 2019

Đề thuế CPA năm 2019

Đề thi CPA năm 2011

Đề thi CPA năm 2011

21 lưu ý về thuế TNCN mà bạn cần nắm.

21 lưu ý về thuế TNCN mà bạn cần nắm.

Đề thi CPA – Thuế Thu nhập cá nhân

Đề thi CPA – Thuế Thu nhập cá nhân

Khóa chiến binh kế toán siêu đẳng dạy nguyên 1 năm

Khóa chiến binh kế toán siêu đẳng dạy nguyên 1 năm

Dịch vụ kế toán

10 nội dung quan trọng liên quan tới Tài khoản 111 – Tiền mặt

10 nội dung quan trọng liên quan tới Tài khoản 111 – Tiền mặt

Cách hạch toán phụ cấp điện thoại vượt định mức

Cách hạch toán phụ cấp điện thoại vượt định mức

Kế toán TK 242 – Chi phí trả trước (TT200/2014/TT-BTC)

Kế toán TK 242 – Chi phí trả trước (TT200/2014/TT-BTC)

CÁC LƯU Ý ĐỐI CHIẾU KẾ TOÁN (P1)

CÁC LƯU Ý ĐỐI CHIẾU KẾ TOÁN (P1)

22 sai sót, thiếu sót – lưu ý thường gặp trong kế toán TK 211, 213 “Tài sản cố định”

22 sai sót, thiếu sót – lưu ý thường gặp trong kế toán TK 211, 213 “Tài sản cố định”

Thành lập doanh nghiệp tại Đà Nẵng

Thành lập doanh nghiệp tại Đà Nẵng

Dịch vụ báo cáo thuế, kê khai thuế tại Đà Nẵng

Dịch vụ báo cáo thuế, kê khai thuế tại Đà Nẵng

Dịch vụ kế toán tại Đà Nẵng

Dịch vụ kế toán tại Đà Nẵng

Tư vấn thuế

Công văn 2393 – Không phát sinh thu nhập chịu thuế thì không phải kê khai thuế tạm tính tháng/quý

Công văn 2393 – Không phát sinh thu nhập chịu thuế thì không phải kê khai thuế tạm tính tháng/quý

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2021 Công văn 2993 /TCT - DNNCN về việc khai thuế thu nhập cá nhân Kính gửi: Cục Th
Hướng dẫn cách kê khai tờ khai thuế nhà thầu

Hướng dẫn cách kê khai tờ khai thuế nhà thầu

Một số vấn đề sai sót hoặc cần phải lưu ý đối với tài khoản thuế GTGT

Một số vấn đề sai sót hoặc cần phải lưu ý đối với tài khoản thuế GTGT

Kế toán xuất khẩu ủy thác

Kế toán xuất khẩu ủy thác

Một số nội dung cần lưu ý về kế toán hàng tồn kho

Một số nội dung cần lưu ý về kế toán hàng tồn kho

Kế toán nhà hàng – Phần 1

Kế toán nhà hàng – Phần 1

Cảm nhận học viên

error: Bài viết bản quyền tại Ketoansangnguyen.com