KẾ TOÁN SÁNG NGUYỄN - ĐÀ NẴNG
CHUYÊN NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN VÀ DẠY THỰC HÀNH KẾ TOÁN ONLINE VÀ OFFLINE

Mr Sáng 0915 415 837

nguyenhsang

Hỗ trợ qua skype

sangnguyencpa@gmail.com

Hỗ Trợ qua email

Hỗ trợ qua facebook

Đào tạo kế toán

Đề thi CPA – Thuế Thu nhập cá nhân

Đề thi CPA – Thuế Thu nhập cá nhân

Khóa chiến binh kế toán siêu đẳng dạy nguyên 1 năm

Khóa chiến binh kế toán siêu đẳng dạy nguyên 1 năm

Kiểm soát chi phí ẩm thực trong nhà hàng (phần 1)

Kiểm soát chi phí ẩm thực trong nhà hàng (phần 1)

Lưu ý về chi phí lãi vay

Lưu ý về chi phí lãi vay

Kế toán nhà hàng – Phần 1

Kế toán nhà hàng – Phần 1

15 lưu ý về quyết toán thuế Thu nhập cá nhân mới nhất năm 2020

15 lưu ý về quyết toán thuế Thu nhập cá nhân mới nhất năm 2020

Thông báo khai giảng khóa kế toán tổng hợp A-Z kế toán ONLINE – SÁNG NGUYỄN CPA

Thông báo khai giảng khóa kế toán tổng hợp A-Z kế toán ONLINE – SÁNG NGUYỄN CPA

Thông báo lịch khai giảng các khóa học tháng 4, tháng 5, tháng 6/2019 – Thực hành kế toán Đà Nẵng

Thông báo lịch khai giảng các khóa học tháng 4, tháng 5, tháng 6/2019 – Thực hành kế toán Đà Nẵng

Dịch vụ kế toán

10 nội dung quan trọng liên quan tới Tài khoản 111 – Tiền mặt

10 nội dung quan trọng liên quan tới Tài khoản 111 – Tiền mặt

Cách hạch toán phụ cấp điện thoại vượt định mức

Cách hạch toán phụ cấp điện thoại vượt định mức

Kế toán TK 242 – Chi phí trả trước (TT200/2014/TT-BTC)

Kế toán TK 242 – Chi phí trả trước (TT200/2014/TT-BTC)

CÁC LƯU Ý ĐỐI CHIẾU KẾ TOÁN (P1)

CÁC LƯU Ý ĐỐI CHIẾU KẾ TOÁN (P1)

22 sai sót, thiếu sót – lưu ý thường gặp trong kế toán TK 211, 213 “Tài sản cố định”

22 sai sót, thiếu sót – lưu ý thường gặp trong kế toán TK 211, 213 “Tài sản cố định”

Thành lập doanh nghiệp tại Đà Nẵng

Thành lập doanh nghiệp tại Đà Nẵng

Dịch vụ báo cáo thuế, kê khai thuế tại Đà Nẵng

Dịch vụ báo cáo thuế, kê khai thuế tại Đà Nẵng

Dịch vụ kế toán tại Đà Nẵng

Dịch vụ kế toán tại Đà Nẵng

Tư vấn thuế

Một số vấn đề sai sót hoặc cần phải lưu ý đối với tài khoản thuế GTGT

Một số vấn đề sai sót hoặc cần phải lưu ý đối với tài khoản thuế GTGT

1. Chênh lệch giữa tờ khai và sổ cái (xét về số phát sinh): Định kỳ bạn nên đối chiếu số liệu tờ khai và sổ sách, 2 số liệu này nguyên tắc thường phải khớp nhau, nếu có sự chênh
Kế toán xuất khẩu ủy thác

Kế toán xuất khẩu ủy thác

Một số nội dung cần lưu ý về kế toán hàng tồn kho

Một số nội dung cần lưu ý về kế toán hàng tồn kho

Kế toán nhà hàng – Phần 1

Kế toán nhà hàng – Phần 1

15 lưu ý về quyết toán thuế Thu nhập cá nhân mới nhất năm 2020

15 lưu ý về quyết toán thuế Thu nhập cá nhân mới nhất năm 2020

Một số sai sót hoặc hành vi “lách thuế” hay phát hiện ở lĩnh vực kế toán bất động sản

Một số sai sót hoặc hành vi “lách thuế” hay phát hiện ở lĩnh vực kế toán bất động sản

Cảm nhận học viên

error: Bài viết bản quyền tại Ketoansangnguyen.com