KẾ TOÁN SÁNG NGUYỄN - ĐÀ NẴNG
CHUYÊN NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN VÀ DẠY THỰC HÀNH KẾ TOÁN KỂ CẢ ONLINE.

Mr Sáng 0915 415 837

nguyenhsang

Hỗ trợ qua skype

sangnguyencpa@gmail.com

Hỗ Trợ qua email

Hỗ trợ qua facebook

Dịch vụ kế toán

10 nội dung quan trọng liên quan tới Tài khoản 111 – Tiền mặt

10 nội dung quan trọng liên quan tới Tài khoản 111 – Tiền mặt

Cách hạch toán phụ cấp điện thoại vượt định mức

Cách hạch toán phụ cấp điện thoại vượt định mức

Kế toán TK 242 – Chi phí trả trước (TT200/2014/TT-BTC)

Kế toán TK 242 – Chi phí trả trước (TT200/2014/TT-BTC)

CÁC LƯU Ý ĐỐI CHIẾU KẾ TOÁN (P1)

CÁC LƯU Ý ĐỐI CHIẾU KẾ TOÁN (P1)

22 sai sót, thiếu sót – lưu ý thường gặp trong kế toán TK 211, 213 “Tài sản cố định”

22 sai sót, thiếu sót – lưu ý thường gặp trong kế toán TK 211, 213 “Tài sản cố định”

Thành lập doanh nghiệp tại Đà Nẵng

Thành lập doanh nghiệp tại Đà Nẵng

Dịch vụ báo cáo thuế, kê khai thuế tại Đà Nẵng

Dịch vụ báo cáo thuế, kê khai thuế tại Đà Nẵng

Dịch vụ kế toán tại Đà Nẵng

Dịch vụ kế toán tại Đà Nẵng

Tư vấn thuế

10 nội dung quan trọng liên quan tới Tài khoản 111 – Tiền mặt

10 nội dung quan trọng liên quan tới Tài khoản 111 – Tiền mặt

1. Tiền mặt tồn lớn/ảo thì rủi ro chi phí lãi vay phát sinh bị loại trừ (muốn không bị loại trừ thì phải chứng minh được nó thực tế tồn và hợp lý). Giá trị tiền mặt tồn gọi là
Nếu doanh nghiệp không ký vào biên bản kiểm tra thuế?

Nếu doanh nghiệp không ký vào biên bản kiểm tra thuế?

Về vấn đề hóa đơn đầu vào của doanh nghiệp bỏ trốn

Về vấn đề hóa đơn đầu vào của doanh nghiệp bỏ trốn

15 mục nội dung lưu ý khi quyết toán thuế TNCN (thu nhập cá nhân)

15 mục nội dung lưu ý khi quyết toán thuế TNCN (thu nhập cá nhân)

LƯU Ý VẾ THUẾ TNCN TRONG CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

LƯU Ý VẾ THUẾ TNCN TRONG CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

CV4253/TCT-CS điểm mới của TT 93/2017/TT-BTC  – Bãi bỏ mẫu 06 về đăng ký pp kê khai thuế

CV4253/TCT-CS điểm mới của TT 93/2017/TT-BTC – Bãi bỏ mẫu 06 về đăng ký pp kê khai thuế

Cảm nhận học viên

error: Bài viết bản quyền tại Ketoansangnguyen.com