KẾ TOÁN SÁNG NGUYỄN - ĐÀ NẴNG
CHUYÊN NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN VÀ DẠY THỰC HÀNH KẾ TOÁN ONLINE VÀ OFFLINE

Mr Sáng 0915 415 837

nguyenhsang

Hỗ trợ qua skype

sangnguyencpa@gmail.com

Hỗ Trợ qua email

Hỗ trợ qua facebook

Thuế TNCN

Tổng hợp bài viết về Thuế TNCN, hình ảnh bài viết video liên quan đến vấn đề Thuế TNCN được cập nhật thường xuyên.
Thuế TNCN từ chuyển nhượng chứng khoán

Thuế TNCN từ chuyển nhượng chứng khoán

Tại Điểm 4 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “4. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn Thu nhập từ chuyển nhượng vốn là Khoản thu nhập cá nhân nhận được bao gồm:
error: Bài viết bản quyền tại Ketoansangnguyen.com