KẾ TOÁN SÁNG NGUYỄN
CHUYÊN NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN VÀ DẠY THỰC HÀNH KẾ TOÁN ONLINE VÀ OFFLINE

Mr Sáng 0915 415 837

nguyenhsang

Hỗ trợ qua skype

sangnguyencpa@gmail.com

Hỗ Trợ qua email

Hỗ trợ qua facebook

Thuế TNCN

Tổng hợp bài viết về Thuế TNCN, hình ảnh bài viết video liên quan đến vấn đề Thuế TNCN được cập nhật thường xuyên.
21 lưu ý về thuế TNCN mà bạn cần nắm.

21 lưu ý về thuế TNCN mà bạn cần nắm.

1. Điều kiện ủy quyền quyết toán: Các bạn xem trong năm họ chỉ làm công ty bạn hoặc nếu có làm vãng lai nhưng nơi khác đã khấu trừ 10% và tổng thu nhập vãng lai bình quân tháng từ 10 triệu đồng trở
Đề thi CPA – Thuế Thu nhập cá nhân

Đề thi CPA – Thuế Thu nhập cá nhân

Đề thi CPA, thuế TNCN Ông Mạnh là người Việt Nam có đăng ký hộ khẩu ở Hà Nội, có thu nhập trong năm tính thuế N như sau: - Tiền lương ổn định hàng tháng sau khi trừ các khoản bảo h
Đăng ký thuế TNCN

Đăng ký thuế TNCN

1. Đối tượng phải đăng ký thuế Theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP thì đối tượng phải đăng ký thuế thu nhập cá nhân bao gồm: a) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập bao gồm: a.1) Các tổ c
Thuế TNCN từ chuyển nhượng chứng khoán

Thuế TNCN từ chuyển nhượng chứng khoán

Tại Điểm 4 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “4. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn Thu nhập từ chuyển nhượng vốn là Khoản thu nhập cá nhân nhận được bao gồm:
error: Bài viết bản quyền tại Ketoansangnguyen.com