KẾ TOÁN SÁNG NGUYỄN
CHUYÊN NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN VÀ DẠY THỰC HÀNH KẾ TOÁN ONLINE VÀ OFFLINE

Mr Sáng 0915 415 837

nguyenhsang

Hỗ trợ qua skype

sangnguyencpa@gmail.com

Hỗ Trợ qua email

Hỗ trợ qua facebook

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Tổng hợp bài viết về HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, hình ảnh bài viết video liên quan đến vấn đề HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ được cập nhật thường xuyên.
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ LÀ GÌ?

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ LÀ GÌ?

Từ 1/5/2011, doanh nghiệp có thể sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hà
error: Bài viết bản quyền tại Ketoansangnguyen.com