KẾ TOÁN SÁNG NGUYỄN
CHUYÊN NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN VÀ DẠY THỰC HÀNH KẾ TOÁN ONLINE VÀ OFFLINE

Mr Sáng 0915 415 837

nguyenhsang

Hỗ trợ qua skype

sangnguyencpa@gmail.com

Hỗ Trợ qua email

Hỗ trợ qua facebook

Không cần phải kê khai tờ khai địa điểm kinh doanh khác tỉnh, tập trung kê khai tại trụ sở chính

Đà Nẵng, ngày15 tháng 04 năm 2021
Só: 2052/CT-TTHT V/v khai thuế của địa điểm kinh doanh có địa bàn khác tỉnh với trụ sở chính
Kính gửi: Công ty Cổ phần Anh Khuê Watch
Mã số thuế: 1101780735 Địa chỉ: Số 104 Đường Hùng Vương, P. 2, TP. Tân An, tỉnh Long An.


Trả lời văn bản số CV/AKCT 2103118 ngày 30/3/2021 của Công ty Cổ phần Anh Khuê Watch (sau đây gọi là Công ty) đề nghị không nộp tờ khai mẫu 01/GTGT tại địa điểm kinh doanh khác tỉnh với trụ sở chính, Cục Thuế TP. Đà Nẵng có ý kiến như sau:
Tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về địa điểm nộp hồ sơ khai thuế như sau:
 “2. Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế đối với người nộp thuế có hoạt động, kinh doanh trên nhiều địa bàn cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 45 Luật Quản lý thuế thực hiện hạch toán tập trung tại trụ sở chính (trừ các trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 3, khoản 4, khoản 5 và khoản 6 Điều này) tại cơ quan thuế quản lý trụ sở chính. Đồng thời, người nộp thuế phải nộp Bảng phân bổ số thuế phải nộp (nếu có) theo từng địa bàn cấp tỉnh nơi được hưởng nguồn thu ngân sách nhà nước (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh) cho cơ quan thuế quản lý trụ sở chính, trừ một số trường hợp sau đây không phải nộp Bảng phân bổ số thuế phải nộp:
Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty có trụ sở chính tại TP. Tân An, tỉnh Long An, hoạt động kinh doanh thương mại mặt hàng đồng hồ có các địa điểm kinh doanh tại TP. Đà Nẵng nhưng thực hiện hạch toán tập trung tại trụ sở chính thì Công ty nộp hồ sơ khai thuế tập trung tại cơ quan thuế quản lý trụ sở chính (Cục Thuế tỉnh Long An) và không tiếp tục nộp tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT cho các địa điểm kinh doanh tại Cục Thuế TP. Đà Nẵng.
Riêng việc nộp bảng phân bổ số thuế phải nộp của các địa điểm kinh doanh, hiện tại, Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Khi Thông tư ban hành hướng dẫn cụ thể vấn đề này thì Công ty căn cứ hướng dẫn để thực hiện.


Nếu các bạn muốn tham gia khóa học thực hành thực tế theo chứng từ thực tế của tôi, các bạn kết bạn zalo 0386599999 nhé. Khi kết bạn nhắn tin “Em muốn học kế toán”

(Visited 191 times, 1 visits today)
Đăng ký/Đăng nhập

Có tài khoản mới được tải về

Nhận xét bài viết

error: Bài viết bản quyền tại Ketoansangnguyen.com