KẾ TOÁN SÁNG NGUYỄN
CHUYÊN NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN VÀ DẠY THỰC HÀNH KẾ TOÁN ONLINE VÀ OFFLINE

Mr Sáng 0915 415 837

nguyenhsang

Hỗ trợ qua skype

sangnguyencpa@gmail.com

Hỗ Trợ qua email

Hỗ trợ qua facebook

Kiểm tra số dư TK 331 – Phải trả cho người bán

Khi đi kiểm toán, hay làm rà soát báo cáo tài chính. Bạn làm gì với số Kiểm tra số dư công nợ 331? cách kiểm soát công nợ, phát hiện những sai sót kế toán thông qua kiểm tra số dư TK 331
—-
 
1/ Tài khoản 331 phải chứng minh được sự hiện hữu của nó, do đó để xác minh tính hiện hữu, tính có thực của TK 331, chúng ta cần phải đối chiếu xác nhận công nợ. Các hình thức đối chiếu có thể là bằng văn bản, bằng email v.v…Việc đối chiếu xác nhận công nợ không những đáp ứng theo yêu cầu quy định của kế toán mà nó còn là công cụ giúp ta phát hiện các chênh lệch khi đối chiếu từ đó tìm ra các sai sót trong hạch toán, ví dụ: hạch toán thiếu hóa đơn, hạch toán sai, hạch toán trùng hóa đơn? (Để hạn chế hạch toán trùng hóa đơn có thể bạn dùng bút chì ghi chữ “R” đối với các hóa đơn đã hạch toán…)
 
2/ Đối với số dư công nợ ngoại tệ, kiểm tra xem chúng ta đã đánh giá chênh lệch số dư ngoại tệ hay chưa? tỷ giá hạch toán đã đúng hay chưa? : Lưu ý lãi lỗ liên quan tới đánh giá số dư TK 331 vẫn tính thuế TNDN bình thường nhé (khác với tiền và các khoản phải thu là không tính thuế TNDN). Sáng Nguyễn cũng xin notes quan trọng nữa là chúng ta không đánh giá số dư nợ TK 331 nhé
 
3/ Dò xem số dự nợ TK 331 có tồn đọng lâu không? có đúng là mình ứng trước cho người bán hay là do mình hạch toán thiếu hóa đơn?
 
4/ Nếu TK 331 dư có tồn đọng lâu, không có đối chiếu xác nhận công nợ thì xem xét lại nghĩa vụ nợ của công ty đối với khoản nợ đó. Trong một số trường hợp, đoàn thanh tra kiểm tra thuế có thể buộc doanh nghiệp ghi nhận vào TK 711 ” Thu nhập khác” bởi DN không giải trình được số dư –> Truy thu thuế TNDN, phạt thuế, phạt chậm nộp thuế
 
5. Đối tượng công nợ có rõ ràng không? : Nguyên tắc công nợ phải rõ ràng, không ghi chung chung không xác định được đối tượng phải trả
 
6. Trong trường hợp có số dư ngoại tệ: Xem xét có phát sinh thuế nhà thầu nước ngoài không?
 
Bạn đang quan tâm tới khóa học thực hành kế toán tại Đà Nẵng? vui lòng liên hệ 0915 415 837 (Sáng Nguyễn)
 
(Visited 1.488 times, 1 visits today)
Đăng ký/Đăng nhập

Có tài khoản mới được tải về

Nhận xét bài viết

error: Bài viết bản quyền tại Ketoansangnguyen.com