KẾ TOÁN SÁNG NGUYỄN
CHUYÊN NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN VÀ DẠY THỰC HÀNH KẾ TOÁN ONLINE VÀ OFFLINE

Mr Sáng 0915 415 837

nguyenhsang

Hỗ trợ qua skype

sangnguyencpa@gmail.com

Hỗ Trợ qua email

Hỗ trợ qua facebook

22 sai sót, thiếu sót – lưu ý thường gặp trong kế toán TK 211, 213 “Tài sản cố định”

 

Chào các bạn, để ngăn ngừa những rủi ro về thuế việc xác định những sai sót thường gặp là một điều quan trọng để kế toán có thể ngăn ngừa và khắc phục những sai sót có thể xảy ra. Kế toán Sang Nguyên – Đà Nẵng – Trung tâm dạy thực hành kế toán tại Đà Nẵng xin trân trọng chia sẽ những nội dung thường sai sót về kế toán TK 211,213 như sau:

1. Không đủ tiêu chuẩn TSCĐ nhưng hạch toán TSCĐ (không đạt về nguyên giá), ví dụ: Mua 10 tài sản hoạt động độc lập có tổng giá trị 250 triệu đồng, kế toán hạch toán vào TK 211

2. Chọn khung khấu hao không phù hợp với quy định hiện hành (TT 45,147, 28). Rủi ro: Với việc chọn khung thời gian ngắn hơn mức tối thiểu, cơ quan thuế có quyền loại trừ chi phí vượt. Với việc chọn khung khấu hao thời gian dài hơn mức tối đa, cơ quan thuế có thể loại trừ phần chi phí cho những năm sau số năm max được trích khấu hao.

3. Không hạch toán vào giá vốn đối với phần khấu hao của máy móc tương ứng phần không đạt công suất thông thường

4. Hạch toán tiền thuê đất trả một lần (kể cả có bìa đỏ) sau ngày hiệu lực của luật đất đai năm 2003 vào TK 213: Phải hạch toán TK 242

5. Không tạm tăng TSCĐ trong trường hợp tài sản đầu tư, xây dựng đã đưa vào sử dụng, phát sinh doanh thu nhưng chưa có hồ sơ quyết toán (TT 45)

6. Cùng một loại tài sản trong một điều kiện như nhau nhưng chọn mức khấu hao khác nhau (ví dụ mua 2 cái xe ô tô y hệt nhau nhưng lại chọn thời gian phân bổ khác nhau): Kế toán nên chọn mức khấu hao giống nhau tránh giải trình không cần thiết

7. Không hạch toán TSCĐ đối với những tài sản đã đạt tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ

8. Không loại trừ chi phí khấu hao khi tính thuế đối với tài sản đã ngừng sử dụng, không còn dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh

9. Không vốn hóa lãi vay, vốn hóa không đúng đối với những khoản vay dùng cho đầu tư xây dựng…

10. Thời điểm trích khấu hao chưa đúng. Lưu ý thời điểm trích khấu hao là thời điểm TS ở trạng thái sẵn sàng sử dụng, việc trích khấu hao tài sản là khấu hao theo ngày, không được tròn tháng.

11. Không xuất hóa đơn đối với trường hợp điều chuyển tài sản từ nơi chịu thuế sang nơi không chịu thuế

12. Khấu hao tài sản tạm ngừng do sửa chữa lớn, do di dời nhưng không có hồ sơ lưu trữ phù hợp với quy định của luật thuế

13. Không loại trừ chi phí khấu hao đối với phần nguyên giá xe ô tô dưới 9 chổ ngồi vượt 1 tỷ 6 (không tính trường hợp xe dùng cho vận tải hành khách,hàng hóa….). Tham khảo TT 78

14. Hạch toán tài khoản chi phí khâu hao chưa đúng. Kế toán cần lưu ý bộ phận sử dụng, mục đích sử dụng tài sản để lựa chọn TK hạch toán phù hợp: TK 642, TK 641, TK 627 …

15. Vẫn khấu hao tài sản mặc dù đã hết khấu hao (lỗi chủ yếu đối với các trường hợp kế toán làm excel nhưng không để ý)

16. Bảng tính khấu hao không khớp với sổ cái tài khoản

17. Quên tính khấu hao. Kế toán cần check lại xem có tháng nào, tài sản nào quên trích khấu hao hay không

18. Phát hiện Tài sản trích thiếu khấu hao năm trước, kế toán không điều chỉnh vào năm trước mà điều chỉnh năm hiện hành, điều này cơ quan thuế có thể loại trừ chi phí khấu hao năm trước hạch toán trong năm nay với lý do chi phí không đúng kỳ, không tương ứng doanh thu tính thuế

19. Bàn giao tài sản cố định thiếu biên bản bàn giao (cứ bất cứ khâu bàn giao từ người này sang người khác, từ bộ phận này sang bộ phận khác, công ty nên có biên bản bản giao để quản lý việc sử dụng tài sản, quy trách nhiệm nếu phát sinh các vấn đề liên quan mất mát, hư hỏng v.v…)

20. Ghi tăng nguyên giá tài sản do nâng câp nhưng lại không đủ hồ sơ, lý luận để chứng minh đó là nâng cấp tài sản

21. Phân bổ chi phí sửa chữa lớn tài sản (TK 242) quá 3 năm(tối đa chỉ được 3 năm)

22. Nhận góp vốn bằng tài sản nhưng không đăng ký lại giấy tờ quyền sở hữu đối với những tài sản phải đăng ký quyền sở hữu. Trường hợp này rủi ro thuế loại trừ chi phí khấu hao

Sáng NguyễnTừ khóa: Ke toan sang nguyen,Dich vu ke toan tai da nang, soat xet ho so thue tai da nang, ke khai thue, day thuc hanh ke toan da nang
(Visited 3.887 times, 1 visits today)
Đăng ký/Đăng nhập

Có tài khoản mới được tải về

Nhận xét bài viết

error: Bài viết bản quyền tại Ketoansangnguyen.com