KẾ TOÁN SÁNG NGUYỄN
CHUYÊN NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN VÀ DẠY THỰC HÀNH KẾ TOÁN ONLINE VÀ OFFLINE

Mr Sáng 0915 415 837

nguyenhsang

Hỗ trợ qua skype

sangnguyencpa@gmail.com

Hỗ Trợ qua email

Hỗ trợ qua facebook

Các sai sót kế toán thường gặp liên quan TK 341 và chi phí lãi vay

Các sai sót hoặc vấn đề cần xem xét lại thường gặp liên quan tài khoản 341 và lãi vay liên quan

1. Khi trình bày trên bảng cân đối kế toán chưa phân loại chính xác dài hạn hay ngắn hạn dựa trên thời gian trả nợ còn lại của khoản vay

2. Chưa vốn hóa chi phí lãi vay đối với khoản vay đủ điều kiện vốn hóa (hạch toán 241)

3. Chưa xác định khoản lãi vay thuần vượt 30% EBITDA đối với trường hợp công ty có giao dịch liên kết

4. Chưa loại trừ chi phí lãi vay tương ứng với phần vốn điều lệ chưa góp đủ theo tiến độ góp vốn được quy định

5. Chưa loại trừ chi phí lãi vay đối với trường hợp vay cá nhân tương ứng phần lãi suất vượt 150% lãi suất cơ bản ngân hàng nhà nước quy định (9%)

6. Chưa khấu trừ thuế TNCN khi chi trả lãi vay cho cá nhân (5%)

7. Không trích trước lãi vay dự trả tính tới 31/12

8. Thiếu sự hợp lý về lãi vay liên quan tới việc số dư tiền mặt lớn ảo, tạm ứng ảo lớn …(thế nào là lớn thì tùy thuộc vào từng công ty, lưu ý không phải cứ tiền mặt lớn là loại trừ chi phí lãi vay nhé)

9. Chưa đánh giá chênh lệch tỷ giá vào cuối năm đối với khoản vay ngoại tệ

10. Chưa kê khai thuế nhà thầu đối với khoản lãi vay nước ngoài

11. Chưa thực hiện đúng quy định về việc công ty vay công ty thì phải dùng chứng từ không bằng tiền mặt

12. Số dư TK 341 không khớp với đối chiếu xác nhận do hạch toán nhầm lẫn giữ trả nợ gốc và phần lãi vay

Sáng Nguyễn

(Visited 76 times, 1 visits today)
Đăng ký/Đăng nhập

Có tài khoản mới được tải về

Nhận xét bài viết

error: Bài viết bản quyền tại Ketoansangnguyen.com