KẾ TOÁN SÁNG NGUYỄN
CHUYÊN NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN VÀ DẠY THỰC HÀNH KẾ TOÁN ONLINE VÀ OFFLINE

Mr Sáng 0915 415 837

nguyenhsang

Hỗ trợ qua skype

sangnguyencpa@gmail.com

Hỗ Trợ qua email

Hỗ trợ qua facebook

Đề thi CPA năm 2011

Để thi thuế CPA năm 2011
Câu 1. Việc khấu trừ số thuế TTĐB ở khâu nguyên liệu khi xác định số thuế TTĐB phải nộp 9 khâu sản xuất được qui định như thế nào? Cho ví dụ minh họa. So sánh sự giống và khác nhau ra bản giữa qui định về khấu trừ thuế TTĐB ở khâu nguyên liệu với qui định về khấu trừ thuế GTGT đầu vào.


Câu 2 (2 điểm): Hãy trình bày tác dụng của thuế Giá trị gia tăng (VAT)? Tại sao nói thuê Giá trị gia tăng tạo ra cơ chế tự kiểm soát giữa những người nộp thuế, giúp nâng cao ý thức tự giác chấp hành của người nộp thuế và góp phần làm minh bạch hóa các hoạt động kinh tế?

Câu 3: Một doanh nghiệp sản xuất thuốc lá trong tháng tính thuế có các số liệu:
– Tiêu thụ trong nước 2.000 cây thuốc lá, giá bán chưa thuế GTGT 99.000 đồng/cây.

– Bán cho doanh nghiệp kinh doanh xuất, nhập khẩu để xuất khẩu theo hợp đồng kinh tế 3.000 cây thuốc lá, giá bán chưa thuế GTGT 80.000 đồng/ cây. Doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu đã xuất khẩu được 2.000 cây, giá tại cửa khẩu xuất: 115.000 đồng/cây, số còn lại bán trong nước, giá bán chưa thuế GTGT là 107.250 đồng/cây.

– Giao cho đại lý bán đúng giá 1.500 cây thuốc lá, giá giao chưa thuế GTGT: 99.000 đồng/cây. Cuối tháng, đại lý đã bán được 1.200 cây theo giá qui định. Hoa hồng đại lý (chưa có thuế GTGT) là 5% giá giao được thanh toán căn cứ vào số lượng thực tiêu thụ.

– Đưa gia công 1.000 cây thuốc lá, đơn giá gia công chưa thuế GTGT (bao gồm cả thuế TTĐB) là 60.000 đồng/cây. Trong tháng doanh nghiệp đã nhận đủ hàng và tiêu thụ trong nước toàn bộ số thuốc lá này, giá bán chưa thuế GTGT 99.000 đồng/cây.

Yêu cầu:
Xác định thuế GTGT, TTĐB doanh nghiệp phải kê khai và nộp trong kỳ, biết:
– Thuế suất TTĐB của thuốc lá: 65%, thuế suất thuế GTGT các hoạt động trên: 10%.

–  Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ khác mua vào trong kỳ tập hợp trên hóa đơn GTGT là 10.000.000 đồng

– Hàng hóa, dịch vụ doanh nghiệp mua vào Có hóa đơn GTGT đúng quy định và thanh toán qua ngân hàng.

(Visited 338 times, 1 visits today)
Đăng ký/Đăng nhập

Có tài khoản mới được tải về

Nhận xét bài viết

error: Bài viết bản quyền tại Ketoansangnguyen.com