KẾ TOÁN SÁNG NGUYỄN
CHUYÊN NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN VÀ DẠY THỰC HÀNH KẾ TOÁN ONLINE VÀ OFFLINE

Mr Sáng 0915 415 837

nguyenhsang

Hỗ trợ qua skype

sangnguyencpa@gmail.com

Hỗ Trợ qua email

Hỗ trợ qua facebook

10 nội dung quan trọng liên quan tới Tài khoản 111 – Tiền mặt

1. Tiền mặt tồn lớn/ảo thì rủi ro chi phí lãi vay phát sinh bị loại trừ (muốn không bị loại trừ thì phải chứng minh được nó thực tế tồn và hợp lý). Giá trị tiền mặt tồn gọi là lớn thì phụ thuộc vào đặc thù mỗi công ty
 
2. Tiền mặt phải có tính hiện hữu, do đó cuối năm phải tiến hành kiểm kê tiền, đối chiếu
 
3. Nếu có tiền mặt ngoại tệ thì cần phải đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối năm (tỷ giá mua ngân hàng giao dịch). Lưu ý lãi lỗ do đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối năm đối với tiền thì mình không tính thuế TNDN
 
4. Tổ chức góp vốn vào tổ chức không được góp vốn bằng tiền mặt
 
5. Hóa đơn từ 20 triệu đồng trở lên nếu thanh toán bằng tiền mặt sẽ không được khấu trừ VAT và chi phí không được tính vào chi phí hợp lý hợp lệ
 
6. Để kiểm soát tiền, hạn chế gian lận, sai sót liên quan tới tiền thì nên hạn chế số dư tiền mặt ở một mức nào đó. Ví dụ 5 triệu đồng, 10 triệu đồng v.v….: Bảo vệ tiền của công ty chính là bảo vệ nhân viên của mình
 
7. Vì vốn điều lệ cần phải góp đủ trong vòng 90 ngày nên nhiều bạn kế toán đã thực hiện bút toán góp vốn ảo bằng tiền mặt: Nợ TK 111/Có TK 411. Sáng Nguyễn lưu ý các bạn không nên tùy tiện thực hiện bút toán này vì vốn liên quan tới quyền lợi cổ đông, thành viên góp vốn. Có thể xảy ra kiện tụng. Cần phải làm việc kỹ, rõ, tìm hiểu cơ cấu vốn của công ty, xin ý kiến…
 
8. Nếu tiền mặt là ngoại tệ thì khi thanh toán có thể phát sinh chênh lệch tỷ giá trong thanh toán. Lãi thì hạch toán TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính. Lỗ thì hạch toán TK 635 – Chi phí tài chính
 
9. Tiền mặt không được có số dư bên có (âm tiền)
 
10. Nhiều doanh nghiệp họ rất quan trọng việc phân tích dòng tiền, dự báo tiền…đặc biệt các doanh nghiệp có nhu cầu vốn để đầu tư vào các dự án, những doanh nghiệp có vốn vay nhiều
 
Bài viết của fb Sáng Nguyễn – Đào tạo kế toán tại Đà Nẵng
Muốn học kế toán tại Đà Nẵng, Mua phần mềm kế toán, Hóa đơn điện tử, chữ ký số, thành lập doanh nghiệp tại Đà Nẵng…liên hệ mr Sáng Nguyễn 0915415837 fb  Sáng Nguyễn
(Visited 1.209 times, 1 visits today)
Đăng ký/Đăng nhập

Có tài khoản mới được tải về

Nhận xét bài viết

error: Bài viết bản quyền tại Ketoansangnguyen.com